Projekt bemutatása

A Felhívás keretében a 3.1.1.-es fejezet b) pontja értelmében az alábbi tevékenységet szeretnénk megvalósítani: Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése. E fejlesztés részét képezi 1 db 60 kW fatüzelésű kazán és az ahhoz tartozó puffertároló beszerelése, illetve a már meg levő gázkazán cseréje: 3 db 35 kW-os gázkazán beszerelése. A gázkazánokkal, illetve a fatüzelésű kazánnal teljesül az iskola hőigényének ellátása. E pont keretein belül szeretnénk lecserélni a radiátorokat, illetve az azokhoz tartozó thermofejeket telepítése. A korszerűsítés során az épület fűtési rendszere javulni fog, aminek eredményeképpen a fenntartási költségek csökkenek, az épület – a fentebb bemutatott energetikai korszerűsítésekkel összhangban – hőtermelő berendezései is korszerűsítésre kerülnek. A fejlesztés során célunk egy alkalmas rendszer kiépítése az iskola fűtésigényeinek kielégítésére.
Jelen támogatási kérelem keretében, a Felhívás 3.1.2.1. pontja: a kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek közül a következőket tervezzük: a): infokommunikációs akadálymentesítés, c): nyilvánosság biztosítása, d): képzési anyag kidolgozása, képzés tartása.  A tervezett felújítási, korszerűsítési munkálatok esetében, az energetikai tervekre vonatkozó számítás – különös tekintettel a fejlesztés után megvalósuló állapotra – a 7/2006. TNM rendelet 2018. január 1-én hatályba lépő módosításának figyelembe vételével történt. A projekt során a tervezett beruházások elősegítik az iskola épületenergetikai korszerűsítését, illetve a tervezett beruházások – egymás hatását segítve – hozzájárulnak az épület hosszú távú fenntarthatóságához, valamint a költséghatékony üzemeltetéshez.