Alapadatok

Kedvezményezett neve: Bükkösd Községi Önkormányzat
Projekt címe:  Bükkösd Község általános iskolájának energetikai korszerűsítése
Projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00029
A szerződött támogatás összege: 29.650.874 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt befejezési dátuma: 2020.12.31.
Projekt tartalma: A fejlesztés tárgyát képező ingatlant jelentős kihasználtság jellemzi, a fenntartási költségek az ingatlan korszerűsítését megelőző állapotában nem voltak kedvezőek. Jelen projekt célja a bükkösdi iskola épületének energetikai korszerűsítése volt, mellyel hozzájárultunk a hatékonyabb energiahasználat és a racionálisabb energiagazdálkodás elősegítéséhez.
A felhívás 3.1.1 d) pontja értelmében: Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása valósult a saját villamosenergia-igény kielégítése céljából napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése megtörtént, illetve termosztátfejek beszerelése is megvalósult. A projekt során 13 kW teljesítményű napelemes rendszer telepítését valósítottuk meg. Továbbá az épületben infokommunikációs akadálymentesítés került kialakításra.