Projekt bemutatása

Az „egész életen át tartó” tanulás (lifelong learning) kifejezés az időtényezőre utal: az életünk során folyamatosan megvalósuló vagy időszakosan ismétlődő tanulásra. Egy új kifejezés az „élet teljes körére kiterjedő” tanulás (lifewide learning) életünk egy adott szakaszában, az életünk teljes körét átfogó tanulás kiterjedésére hívja fel a figyelmet. Az „élet teljes körére kiterjedő” dimenzió erőteljesebben hangsúlyozza a formális, nem formális és informális tanulási formák egymást kiegészítő jellegét. Arra emlékeztet bennünket, hogy hasznos és élvezetes tanulás valósulhat meg a családban, szabadidőben, közösségi tevékenységek vagy a napi munka során is. Az élet teljes körére kiterjedő tanulás ráébreszt bennünket arra, hogy az oktatás és tanulás olyan szerep és tevékenység, ami időtől és helytől függően változhat és felcserélődhet. Az egész életen át tartó tanulás sikeres megvalósításának kulcsa az egyéni motiváltság és a tanulási lehetőségek széles skálája.

A tanulási programokban a kompetenciafejlesztést nagyon fontos tényezőnek tartjuk, mert elengedhetetlen mind az oktatás, mind a gazdaság területén. Gazdasági szempontból hozzájárulnak a termelékenység és a versenyképesség növeléséhez, a képzett és alkalmazkodó munkaerő megteremtésével a munkanélküliség minimalizálásához, a tudásalapú, innováció-vezérelt gazdaság megteremtéséhez. Az oktatási rendszer keresleti oldalát jelentő gazdaság igényein túl új kompetenciák igénye, új kihívások jelentkeznek a kínálati oldalnak, magának az oktatási rendszernek a változásaiból is: új lehetőségeket kínál a megváltozott tanulási környezet, valamint az oktatás új módszereinek, formáinak és technikáinak térhódítása.

A foglakozások tervezése és megvalósítása során építünk az edutainment elvére is, mert úgy véljük, hogy a szórakozva és a szórakoztatva tanulás elősegítheti a kitűzött célok teljesítését pl. a zene és a táncművészeti csoportfoglalkozáson. Azonban nemcsak az egyén igényeinek figyelembe vétele határozza meg a tervezett foglalkozások tartalmát, hanem arra is törekszünk, hogy a megvalósítás, valamint a fenntartás során a foglalkozások elősegítsék a kortárs közösségi kohézió erősödését is, a szociokulturális hátrányok csökkentését. Ezért a foglalkozások élni kívánnak a kooperatív tanulásszervezés módszertanával, amely az alapvető kompetenciák fejlesztése mellett hozzájárulhat a fentiekben sorolt törekvések teljesüléséhez is. Projektünkben olyan foglalkozások, tanulási tevékenységek valósulnak meg, amellyel a helyi közösségi célokat szolgáljuk.

Önkormányzatunk célja jelen projekt megvalósításával, hogy az itt élők megkaphassák a megfelelő támogatást az egész életen át tartó tanuláshoz, illetve a képességeik fejlesztésére, akár a kompetenciafejlesztő foglakozások, vagy szakkörök formájában. Projektünk elsődleges célja az életen át tartó tanulás elősegítése, illetve hozzáférés biztosítása a területi különbségek csökkentéséhez, másodlagosan viszont tartalmas szabadidő elfoglaltságot szeretnénk biztosítani a településünkön, és a településünk vonzáskörzetében élők számára. Mindezek által a résztvevők életre szóló élményeket szerezhetnek, tartalmas és hasznos tudásra tehetnek szert.