Alapadatok

Kedvezményezett neve: Bükkösd Községi Önkormányzat

Projekt címe: Kompetenciafejlesztő foglalkozások Bükkösd községen és térségében

Projekt azonosítója: EFOP-3.3.2-16-2016-00053

Támogatás összege: 20.851.244 forint

Támogatás mértéke: 100%

Megvalósítás tervezett időtartama: 2018.09.01. - 2020.11.29.

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A megvalósítani kívánt foglalkozások a módszertani átgondoltságból következően kettős funkcióval rendelkeznek. A foglalkozásokkal elsődlegesen –összhangban a közművelődési tevékenységek alapelveivel – tartalmas szabadidős elfoglaltságot szeretnénk biztosítani a településünkön, és a településünk vonzáskörzetében élő óvodás és általános iskolás gyermekeknek. Mindezek által a résztvevők életre szóló élményeket szerezhetnek.
Másodsorban a Felhívásban meghatározott foglalkozások kereteihez, valamint a Felhívás célrendszeréhez igazodva olyan ismeretátadó, élményközpontú tevékenységek megvalósítása a célunk, amely közvetlenül járul hozzá a résztvevő gyermekek ismereteinek bővítéséhez, kompetenciáinak fejlesztéséhez, vagyis személyiségük formálódásához. A foglakozások tervezése és megvalósítása során építünk az edutainment elvére, mert úgy véljük, hogy a szórakozva és a szórakoztatva tanulás elősegítheti a kitűzött célok teljesítését.