Projektelemek

1. Praxisközösségi működés koordinációs feladatainak ellátása, ami a szakmai feladatokon túl magában foglalja a praxisközösség tagjainak rendszeres találkozóit, és ezek dokumentálását.
2. Ellátási rend kidolgozása a praxisközösségi működésen belül.
3. Többletszolgáltatások nyújtásának szabályozása.
4. Lakossági egészség-állapot és szükségletfelmérés a praxisközösség által ellátott lakosság körében, valamint prevenciós rendelés biztosítása.
5. Praxisközösségre vonatkozó fejlesztési és működési terv elkészítése.
6. Rendszeres együttműködés, különös tekintettel az egységes kliensutak kidolgozására.
7. Az egyes népegészségügyi szolgáltatások biztosítása kiemelten a krónikus, nem fertőző megbetegedésekre vonatkozóan.
8. Gondozási feladatok népegészségügyi szemléletű, egyénre szabott ellátása.
9. Egészségfejlesztő és betegségmegelőző programok biztosítása.
10. A praxisközösségi dolgozók praxisközösségi tevékenységéhez kapcsolódó képzési programokon való részvétele.
11. Mentálhigiénés támogatás a praxisközösségben dolgozók számára.
12. Az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” felhívás keretében kidolgozott lakossági célcsoport részére szóló tájékoztató kiadványok terjesztése.